Home / GDPR

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
KIDDY KID SRL avand sediul social in Jud. Ilfov, Ors. Popesti Leordeni, Str. Drumul Fermei, Nr. 25, Bl. 26, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/3651/2015, avand CUI 35117870, este operator de date cu caracter personal.
Ce fel de date personale colecteaza KIDDY KID SRL?
KIDDY KID SRL poate colecta urmatoarele date personale ale utilizatorilor paginii web www.kiddykid.ro prin intermediul formularelor corespunzatoare: nume, adresa de e-mail, adresa postala sau numar de telefon atunci cand utilizatorul viziteaza Site-ul, se inregistreaza, contacteaza Kiddy Kid sau participa la promotii sau sondaje ale societatii.
De asemenea, KIDDY KID SRL colecteaza toate informatiile privind navigarea dvs. pe Site-ul KiddyKid.ro si privind interactiunea dvs. cu marca.
Datele personale sunt colectate de catre KIDDY KID SRL, in mod direct de la dumneavoastra, de exemplu, in contextul unei inregistrari (completarea unui formular), al unui sondaj de opinie, apel telefonic in call center sau in prezenta unui concurs.
In ce scop procesam datele personale?
Datele cu caracter personal cu privire la utilizatorii Site-ului vor fi prelucrate in conformitate cu Regulamentul si vor fi utilizate de catre KIDDY KID SRL in urmatoarele scopuri:
a. de marketing direct, respectiv informare prin mesaje transmise prin e-mail (e.g., newsletter) si SMS cu privire la produse si servicii (inclusiv noile produse si servicii ale Kiddy Kid sau ale partenerilor sai), promotii, concursuri sau orice alte actiuni de marketing desfasurate de catre KIDDY KID SRL si de partenerii sai, numai in masura in care persoana vizata si-a exprimat acordul expres si neechivoc pentru prelucrarea e-mail-ului si/sau telefonului in acest scop;
b. crearea sau analizarea de profiluri (e.g, utilizand informatiile din istoricul tranzactional, preferinte exprimate etc.) asupra utilizatorilor fie pentru imbunatatirea produselor/serviciilor KIDDY KID SRL („Kiddy Kid”), fie pentru a oferi o promovare personalizata/generala de catre KIDDY KID SRL si/sau de catre partenerii KIDDY KID SRL, pentru efectuarea de activitati de marketing direct;
c. realizarea de activitati de marketing targetat in cadrul platformelor de social media (i.e., Facebook) si in cadrul motorului de cautare (i.e., Google);
d. realizarea de activitati de marketing sau publicitate de tip general, precum si activitati de fidelizare a utilizatorilor, precum si realizarea de sondaje;
e. efectuarea de studii de piata si comportamentului consumatorului;
f. prelucrarea si solutionarea de catre KIDDY KID SRL („Kiddy Kid”) a cererilor, intrebarilor si reclamatiilor adresate;
g. generarea de rapoarte/analize cu privire la activitatea business-ului KIDDY KID SRL, cu scopul de a facilita efectuarea managementului operational, precum si cu scopul de a analiza performanta sau non-performanta business-ului KIDDY KID SRL;
h. solutionarea litigiilor, investigatiilor sau oricaror altor petitii/plangeri la care KIDDY KID SRL („Kiddy Kid”) este parte.
Mentionam ca datele cu caracter personal sunt folosite de catre KIDDY KID SRL („Kiddy Kid”), uneori, pentru o serie de scopuri secundare (e.g., arhivare, audit intern, extern etc.), acestea fiind intotdeauna compatibile cu scopurile principale, pentru care datele respective au fost initial colectate de catre KIDDY KID SRL („Kiddy Kid”).
Astfel, KIDDY KID SRL („Kiddy Kid”) se obliga sa nu faca publice datele cu caracter personal transmise de catre dumneavoastra prin intermediul Site-ului, sa nu le comercializeze si sa nu le dezvaluie catre terte parti, cu exceptia situatiei in care se afla intre partenerii agreati in mod expres de catre KIDDY KID SRL („Kiddy Kid”). Intr-o asemenea situatie, KIDDY KID SRL („Kiddy Kid”) se va asigura ca partenerul colaborator, ales cu atentie, va indeplini cerintele legale cu privire la protectia datelor cu caracter personal.
Temeiuri de prelucrare
Vom prelucra datele cu caracter personal ale utilizatorilor Site-ului intotdeauna avand la baza un temei legal, dupa cum impune Regulamentul. Mai precis prelucrarile efectuate de catre noi se intemeiaza pe urmatoarele temeiuri:
a. consimtamantul explicit oferit de catre utilizatori, daca ne aflam in cazul in care ne-ati acordat acest consimtamant (e.g., in caz de marketing direct);
b. obligatie legala aflata in sarcina KIDDY KID SRL („Kiddy Kid”) (e.g., obligatii de raportare la autoritati). Datele care sunt necesare pentru acest scop sunt nume si prenume, adresa;
d. interesului legitim al KIDDY KID SRL („Kiddy Kid”) (i.e., centralizarea operatiunilor si mentinerea unei baze de date interne, analizarea unor idei de eficientizare a modului in care opereaza business-ul Kiddy Kid, efectuarea unor analize cu privire la portofoliul de utilizatori).
Cat timp pastram datele?
In vederea realizarii scopurilor sus-menţionate, datele cu caracter personal ale utilizatorilor vor fi stocate de catre KIDDY KID SRL („Kiddy Kid”), pentru perioada pentru care ai contul activ. In plus, datele incluse in facturile pe care le emitem vor fi pastrate pe o perioada de 10 ani de la emiterea facturii.
Ce ne da dreptul sa procesam datele?
Consimtamantul: in legatura cu urmatoarele scopuri, temeiul legal al procesarii datelor personale ale persoanei interesate va fi consimtamantul acesteia, in cazul in care s-au prestat:
– Gestionarea inregistrarii pe Site.
– Gestionarea trimiterii de informatii privind promotiile exclusive, ultimele noutati si informatii personalizate, adaptate profilului persoanei interesate.
– Raspunderea la intrebari si reclamatii ale partii interesate.
– Gestionarea serviciului de notificari de disponibilitate a articolelor pe Site.
– Gestionarea serviciului de Wi-Fi la locul de joaca Kiddy Kid.
Caror destinatari le putem comunica datele?
Datele personale ale persoanei interesate vor putea fi cedate/comunicate urmatorilor destinatari:
– Administratii si organisme publice, in cazul in care acestea le solicita, in conformitate cu normele fiscale, de protectie a muncii, de siguranta sociala sau cu oricare alte reglementari aplicabile;
– Societati care presteaza serviciile conexe scopurilor prelucarii datelor dvs. (ex. furnizor de hosting pentru datele KIDDY KID SRL; banci; furnizori de servicii etc.);
KIDDY KID SRL nu vinde in niciun caz tertilor date ce apartin clientilor.
Cum protejeaza KIDDY KID SRL datele personale?
KIDDY KID SRL utilizeaza tehnici de securitate a informatiei, precum firewall-uri, proceduri de control al accesului si mecanisme criptografice, toate acestea cu obiectivul de a evita accesul neautorizat la date si pentru a garanta confidentialitate acestora. Cu acest obiectiv, utilizatorul accepta ca KIDDY KID SRL sa obtina date in scopul autentificarii corespunzatoare pentru controalele de acces.
KIDDY KID SRL declara ca a adoptat toate masurile tehnice si organizatorice necesare pentru a garanta siguranta si integritatea datelor cu caracter personal pe care le proceseaza, precum si pentru a evita pierderea, modificarea si/sau accesarea acestora de catre terti neautorizati.
Care sunt drepturile legate de datele personale?
Drepturile utilizatorilor cu privire la datele cu caracter personal. Aveti urmatoarele drepturi, ce pot fi exercitate, in mod individual sau cumulat, cu privire la datele dumneavoastra cu caracter personal:
a. Dreptul de acces – puteti solicita confirmarea faptului ca datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de catre KIDDY KID SRL, iar in caz afirmativ, puteti solicita accesul la acestea, precum si anumite informatii despre acestea. La solicitare KIDDY KID SRL va elibera si o copie asupra datelor cu caracter personal prelucrate. Solicitarea de copii suplimentare va fi tarifata in functie de costurile efective realizate de KIDDY KID SRL;
b. Dreptul la rectificare – puteti obtine rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, precum si completarea celor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea de informatii suplimentare;
c. Dreptul la stergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) – in situatiile reglementate expres de lege (in special in cazul retragerii consimtamantului sau in cazul in care se constata ca prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost legala), puteti obtine din partea KIDDY KID SRL stergerea respectivelor date;
d. Dreptul la restrictionarea prelucrarii– puteti obtine din partea KIDDY KID SRL restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal in anumite situatii reglementate expres de lege (in special in cazul in care se contesta exactitatea respectivelor date pe perioada necesara pentru determinarea acestei inexactitati, sau in cazul in care prelucrarea este ilegala, si nu doriti stergerea datelor, ci optati pentru restrictionarea acestora). in aceste situatii, cu exceptia stocarii, datele nu vor mai fi prelucrate;
e. Dreptul de a va opune prelucrarii datelor cu caracter personal – va puteti opune in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii (inclusiv crearii de profiluri) intemeiate pe interesul legitim al KIDDY KID SRL sau in exercitiul unui interes public sau al unei autorizari cu care este investita KIDDY KID SRL;
f. Dreptul la portabilitatea datelor – puteti primi datele cu caracter personal furnizate, intr-un format structurat, care poate fi citit automat, si puteti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator. Acest drept este aplicabil numai pentru datele cu caracter personal furnizate de catre dumneavoastra catre KIDDY KID SRL, si numai daca prelucrarea datelor cu caracter personal este realizata prin mijloace automate, si are ca temei legal fie executarea unui contract, fie consimtamantul dumneavoastra;
g. Dreptul de a depune plangere – puteti depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal de catre KIDDY KID SRL. Plangerea se va depune la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
h. Dreptul de a va retrage consimtamantul – va puteti retrage, in orice moment, consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de catre KIDDY KID SRL, in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila.
Puteti exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat prin transmiterea unei cereri scrise, datata si semnata, trimisa catre KIDDY KID SRL, Jud. Ilfov, Ors. Popesti Leordeni, Str. Drumul Fermei, Nr. 25, Bl. 26 sau prin e-mail office@kiddykid.ro.