Home / Termeni si conditii

1.Identitate
Locul de joacă Kiddy Kid este administrat de SC KIDDY KID SRL având Codul Unic de Înregistrare: CUI 35117870.
Sediul social: JUD.ILFOV, ORS.POPEȘTI LEORDENI, STR.DRUMUL FERMEI, NR.25, BL. 26A
Tel: 0771.452.360
Email: office@kiddykid.ro
2. Condiții generale
Condițiile prezentate mai jos sunt considerate ca acceptate prin utilizarea acestui site (vizitarea, abonarea sau orice alt contact cu acest site), de aceea vă rugăm să le citiți cu atenție.
Ne rezervăm dreptul de a modifica aceste condiții, modificări ce vor deveni efective în momentul publicării lor pe site.
1.Drepturi de utilizare
Conținutul site-ului www.kiddykid.ro (reprezentat de imagini, texte, grafică web, programe și alte date) este proprietate a SC KIDDY KID SRL și este protejat de Legea drepturilor de autor și de Legea privind proprietatea intelectuală și industrială sau sunt utilizate în acord cu deținătorul conținutului, prin respectarea condițiilor înțelese între SC KIDDY KID SRL și respectiva persoană sau entitate. Raportează la adresa office@kiddykid.ro dacă sesizezi o încălcare a drepturilor de autor. Conținutul acestui site este oferit “ca atare” și fără nici un fel de garanție expresă sau implicită.
În calitate de utilizator aveți dreptul limitat, revocabil și non-exclusiv de a accesa și utiliza pe proprie răspundere și în interes personal sau necomercial conținutul acestui site. Modificarea, copierea, transmiterea, reproducerea, includerea în alte lucrări a conținutului acestui site sau a oricărei părți sunt interzise, exceptând situația în care SC KIDDY KID SRL permite acest lucru printr-un acord scris sau de orice altă natură.
1.Corectitudinea informației
Ne străduim ca informațiile referitoare la serviciile, sau dacă există, produsele oferite în acest site sa fie cât mai corecte și conforme cu realitatea, totuși posibilitatea apariției unor erori nu poate fi în totalitate exclusă. În cazul apariției lor, vom încerca să eliminăm aceste inexactități cât mai curând posibil. Pentru a accelera acest lucru vă rugăm să ne contactați.
1.Regulament loc de joacă
Kiddy Kid este un spațiu de joacă interior, închis, unde copiii se pot distra, antrena, socializa, învăța să se descurce în diverse situații și conjuncturi sociale, motrice, decizionale, contribuind la dezvoltarea psihică, fizică și socială a acestora. Kiddy Kid nu poate fi asociată cu forme de îngrijire sau educare a copiilor, tip creșă, grădiniță, babysitting, bonă, etc. Costul biletului de intrare se referă exclusiv la utilizarea echipamentelor de joacă și a jucăriilor. Ne asumăm dreptul de a ne selecta clientela.
REGULI
Prezentul regulament se aplică tuturor celor care intră la locul de joacă. Prin intrarea la locul de joacă acceptați toate prevederile prezentului regulament. Citiți-l și explicați-l copiilor dvs. Kiddy Kid  nu se face responsabil de orice consecință rezultată în urma necitirii regulamentului sau nerespectării clauzelor cuprinse mai jos.
Copii și adulții însoțitori trebuie să poarte botoși de unică folosință în spațiul de joacă tot timpul.
1.Structura de joacă modulară etajată mare se adresează copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 si 13 ani, cu greutate corporală sub 45 de kg. și înălțime sub 153 cm. cele 2 tobogane mari pot fi folosite doar de copiii peste 4 ani.
2.Copiii sub 4 ani trebuie însoțiți de un părinte care le poartă responsabilitatea în totalitate. Copiii sub 3 ani pot folosi doar jucăriile sau zonele specificate pentru această grupă de vârstă aflate la locul de joacă.
3.Însoțitorii adulți ai copiilor care intră cu aceștia la locul de joacă le poartă de grijă în totalitate și îți asumă întreaga responsabilitate pentru proprii copii. Este interzisă utilizarea echipamentelor de joacă de către adulții însoțitori.
4.Părinții copiilor între 3 și 4 ani care nu doresc să-i însoțească pe aceștia la locul de joacă trebuie să semneze declarația aflată la recepție, că-și asumă responsabilitatea lăsării acestora singuri și orice consecință rezultă din aceasta.
5.Utilizarea locului de joacă se va face respectând regulile de siguranță prezentate atât în scris cât și prin semnalistică/pictograme în zona de intrare și în locul de joacă și pe care adulții trebuie să le explice copiilor lor înaintea intrării la joacă.
6.Locul de joacă este supravegheat de persoane angajate special pentru acest post, dar aceștia nu își asumă responsabilitatea pentru:
a) certurile, loviturile, accidentele și relațiile dintre copii, intervenind între aceștia doar dacă au posibilitatea și observă problemele și altercațiile.
b) accidentele, lovirile provocate din nerespectarea de către copii a regulilor de utilizare a locului de joacă, a regulamentelor, a folosirii necorespunzătoare a echipamentelor, aparatelor de joacă și jucăriilor, din necunoașterea regulilor prezentului regulament datorată necitirii acestora de către însoțitori, din neascultarea și refuzul recomandărilor supraveghetorilor, din neatenția copiilor;
c) accidentele, loviturile provocate din cauza problemelor de sănătate mentală, psihică, etc și motricitate ale copiilor;
d) problemele apărute din incapacitatea sau slaba capacitate de comunicare a copiilor, a copiilor între ei sau cu personalul supraveghetor;
e) din neglijența adulților însoțitori.
Supraveghetorii au rol de supervizare generală a locului de joaca și nu a fiecărui copil în parte.( conf. Art. 6) pct. d) hg 435/2010)
1.Supraveghetorii îi vor ajuta pe copiii fără însoțitor la toaletă dacă este cazul , dar nu sunt obligați să o facă.
2.Kiddy Kid nu tolerează cearta, bătaia, comportamentul violent, agresiv, obscen, limbajul urât, glumele rău intenționate ale copiilor sau însoțitorilor acestora vis-a-vis de ceilalți copii/însoțitori/personal Kiddy Kid. În situațiile enumerate, persoanele implicate pot fi avertizate să părăsească locul de joacă imediat fără returnarea contravalorii biletului de intrare și fără reprimirea ulterioară la locul de joacă.
3.Copiilor li se interzice să aibă asupra lor obiecte ascuțite, precum cuțite, bețe, creioane, pixuri, chei și alte obiecte contondente în timpul utilizării locului de joacă. În cazul introducerii acestora în locul de joacă părintele este unicul responsabil pentru orice consecință înțelegând și răspunderea pentru accidentele provocate altor copiii sau distrugerile realizate.
4.În timpul jocului în piscina cu mingi, capul copiilor trebuie să fie întotdeauna la suprafață și aceștia nu au voie să arunce cu mingi sau să se arunce peste mingi.
5.Se interzice alunecarea cu capul înainte prin tunel/bară/tub/tobogan sau urcarea de jos în sus pe tobogane; se interzice împingerea altor copii pe scări sau în oricare alt loc din spațiul de joacă; se interzice alunecarea pe burtă sau pe spate pe tobogan. Copiii nu au voie să se cațăre pe plasa de protecție. Nu se admite urcarea în picioare pe leagăne/biciclete.
6.Celor care suferă de vreo afecțiune medicală, incluzând răceli, viroze, boli contagioase, etc. li se interzice accesul în locul de joacă. Copii cu probleme psihice, mentale, de vedere sau motricitate trebuie însoțiți de un adult care își asumă responsabilitatea pentru aceștia.
7.Este interzis accesul cu mâncare și băutură în locul de joacă.
8.Este interzisă distrugerea jucăriilor și a spațiului de joacă (inclusiv prin scuipat, murdărire, zgâriere, rupere, smulgere, lovire). Dacă totuși se produce distrugerea de către copil, părintele își asumă responsabilitatea achitării contravalorii pagubelor.
9.Vă rugăm să curățați/ sa spălați mâinile cu apă și săpun la intrare, la ieșire și după folosirea toaletei.
10.Copiii nu trebuie să-și aducă propriile jucării în spațiul nostru de joacă, dacă totuși introduc jucării care nu ne aparțin nu răspundem pentru acestea.
11.Este interzisă intrarea copiilor la locul de joacă cu telefonul mobil, sisteme mp3, aparate audio cu fire, lanțuri lungi în jurul gâtului, broșe cu ac și alte obiecte care ar putea reprezenta un pericol pentru purtător sau ceilalți copii.
12.Este interzis jocul cu apa de la toaletă sau apa de băut.
13.Pentru copiii care doresc sa fie chemat părintele să-i ia de la locul de joacă, personalul de la recepție va anunța telefonic părintele doar dacă copilul comunică dorința sa supraveghetorilor, putând exista decalaje de la exprimarea dorinței pana la apelarea telefonică a părintelui în funcție de aglomerarea de la recepție sau de exprimarea simultană a problemelor mai multor copii.
14.Copiii vor putea ieși de la locul de joacă doar după ce părintele/însoțitorul își anunță în prealabil intenția la recepție și copilul va fi chemat prin microfon; plecarea de la locul de joacă fără a anunța în prealabil sau fără a achita va fi urmată de neprimirea ulterioară a copilului la locul de joacă.
15.Pentru părinții/ însoțitorii care nu mai dețin biletul cu numărul copilului, nu cunosc nici alte detalii legate de intrarea copilului și doresc să ia copilul de la locul de joacă, personalul de la recepție va verifica telefonic la numărul lăsat la intrare de însoțitor daca poate lăsa copilul în compania adultului solicitant, măsură luată pentru siguranța copilului.
16.Filmarea sau fotografierea în incinta locului de joacă este interzisă fără aprobarea conducerii locului de joacă.
17.Toate regulile de mai sus sunt valabile și pentru copiii invitați ai altor copii, pentru grupuri organizate sau pentru copiii invitați la petreceri organizate în cadrul Kiddy Kid. Responsabilitatea explicării regulilor revine adulților însoțitori, părinților sărbătoritului, cadrelor didactice însoțitoare.
18.Părinții și copiii care lasă obiecte personale, haine, pantofi, bagaje la cuier sau zona de intrare o fac pe propria răspundere.
19.Kiddy Kid își rezervă dreptul de a limita la un moment dat accesul la locul de joacă anunțând perioade de pauză atunci când situația o impune. De asemenea ne rezervam dreptul de a închide locul de joacă pe o anumită perioadă fără anunțare prealabilă.
20.Kiddy Kid poate acționa pe cale juridică împotriva celor care încalcă una sau mai multe din prevederile prezentului regulament.
21.Respectând regulile de mai sus, atât copiii dvs. cât și ceilalți se vor juca în siguranță și vor petrece timpul la noi în mod plăcut, civilizat și distractiv.